E-MAIL:     HASŁO:      Zaloguj się
Zarejestruj się
Las Polski
Magazyn dla dzieci
Konkurs "Baśniowy kwiat paproci"

Według legendy w noc sobótkową – najkrótszą noc w roku, z 23 na 24 czerwca - paproć zakwita i świeci niezwykłym blaskiem. A choć w rzeczywistości paproć nie ma kwiatów, to w Waszej wyobraźni, tak jak w legendzie, może ona rozkwitnąć cudownie i niepowtarzalnie. Stwórzcie baśniowy kwiat, jaki sami chcielibyście znaleźć w tajemniczym lesie w sobótkę (technika pracy dowolna), i przyślijcie na nasz konkurs.
Ostatni dzień, w którym możecie wysłać do nas swój baśniowy kwiat, to 15 lipca 2010 roku. Podajcie swoje imię i nazwisko, wiek, adres oraz telefon do rodziców. Kopertę zaadresujcie:
„Tropami przyrody”,
skr. poczt. 54, 00-973 Warszawa.
Na autorów najciekawszych prac czekają fantastyczne nagrody, ufundowane przez firmę KaRoKa. Rozstrzygnięcie konkursu znajdziecie w numerze wrześniowo-październikowym.

 

Tropami Przyrody Warszawa, ul. Kaliska 1 m. 9, tel. 669 696 626, faks 22 822 66 49
Adres do korespondencji: skr. pocz. 54, 00-973 Warszawa, e-mail: redakcja@tropami.net.pl
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Oikos Sp. z o.o., 02-316 Warszawa, ul. Kaliska 1 m. 7, tel. 22 822 03 34, faks 22 822 66 49, e-mail: oikos@oikos.net.pl
KRS Warszawa nr 00000-82863, NIP 118-00-09-226, Regon 011570708, Kapitał zakładowy 393.000 zł

Wszelkie prawa zastrzeżone.
Rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie tylko za pisemnym zezwoleniem.